"Nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" *** "Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành để nâng cao năng lực quản trị và phục vụ khách hàng"
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/05 - 13/05/2016)
Thông báo ngừng cấp điện bổ sung ngày 28/4/2016
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/04 - 06/05/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/04 - 29/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 16/04 - 22/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 09/04 - 15/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 31/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 02/04 - 08/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/03 - 01/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19/03 - 25/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12/03 - 18/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/03 - 11/03/2016
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/02/2016 - 04/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/01/2016 - 05/02/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/01 - 31/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 16/01 - 22/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 09/01 - 15/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 02/01 - 08/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/12-01/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19/12-25/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12/12-18/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/12-11/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 30/11/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/11-04/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 21/11-27/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/11-20/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 15/11/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/11-13/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 31/10-06/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 24/10-30/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 17/10-23/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/10-16/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 03/10-09/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/9-02/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19/9-25/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/9-18/09/2015
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/9-08/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 29/8-04/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19-28/08/2015)
1 2


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   30/04/2016
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 134.8 Sản lượng ngày Angày 2501.7
Pmin 89.9 AnhậnHT 2183.6
CS.HT Pnhận 106.3 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 318.1
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 28.5 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Thống kê truy cập
Số người đang online : 12
Số lượt truy cập: 0 1 3 7 9 3 4 0