Nhiệt liệt chào mừng 40 Năm ngày thành lập EVNCPC (07/10/1975- 07/10/2015)
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/10-16/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 03/10-09/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/9-02/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19/9-25/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/9-18/09/2015
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/9-08/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 29/8-04/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19-28/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12-20/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01/08-18/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/07-12/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 25/07-31/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 18/07-24/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/07-19/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 05/07-11/07/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/07-12/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/06-03/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20/06-26/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 13/06-19/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện ngày 07/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/06-14/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 03/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/05-06/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/05-29/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 16/05/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/05-22/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/05-13/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/05/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 03/05-09/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 25/04-26/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 18/04-24/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 11/04-18/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 04/04/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/04-10/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/03-04/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20-27/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14-20/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/03/2015)
1 2


Triển khai hoạt động xã hội nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   05/10/2015
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 146.3 Sản lượng ngày Angày 2453.5
Pmin 76.5 AnhậnHT 2017.1
CS.HT Pnhận 126.3 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 436.4
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 20.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Thống kê truy cập
Số người đang online : 14
Số lượt truy cập: 0 1 3 7 9 3 4 0