Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2014)
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/12/2014- 02/01/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 21/12/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20/12/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20-26/12/2014)
Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 13-19/12/2014
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/12/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Từ ngày 06- 12/12/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Từ ngày 26/11- 04/12/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Từ ngày 20- 27/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Từ ngày 21- 22/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 16/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 13- 21/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện từ 07-15/11/2014
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 06/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29/10/2014)
thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 01- 09/11/2014)
thông báo ngừng cung cấp điện(ngày 28/10/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 24.10 đến ngày 31.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 17.10 đến ngày 24.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 12.10 đến ngày 17.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 11.10 đến ngày 18.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 04.10 đến ngày 10.10)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 05.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 19.9 đến ngày 25.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 13.9 đến ngày 20.9)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 07.9)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 07.9 bổ sung)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.9 đến ngày 12.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.8 đến ngày 04.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 23.8 đến ngày 28.8)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 25.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 09.8 đến ngày 13.8)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 10.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 16.8 đến ngày 22.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 09.8 đến ngày 13.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 26.7 đến ngày 31.7)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.7)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.7 & ngày 01.8)
1 2


Hình ảnh hoạt động
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   19/12/2014
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 121.7 Sản lượng ngày Angày 1931.7
Pmin 52.4 AnhậnHT 1444.4
CS.HT Pnhận 100.7 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 487.3
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 21.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 3
Số lượt truy cập: Luot truy cap