Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/07-19/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 05/07-11/07/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/07-12/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/06-03/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20/06-26/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 13/06-19/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện ngày 07/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/06-14/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 03/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/05-06/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/05-29/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 16/05/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/05-22/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/05-13/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/05/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 03/05-09/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 25/04-26/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 18/04-24/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 11/04-18/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 04/04/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/04-10/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/03-04/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20-27/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14-20/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07-15/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01-06/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 08/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/01/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện- MĐ (Ngày 01/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 31/01- 06/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện_SH (Ngày 25/01/2015)
Thông báo ngừng cấp điện_TP QN (Ngày 25/01/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 24- 30/01/2015)
1 2


Hình ảnh hoạt động
Sát hạch trực tuyến Quy trình kinh doanh điện năng
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   06/07/2015
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 140.0 Sản lượng ngày Angày 2664.3
Pmin 91.0 AnhậnHT 2435.6
CS.HT Pnhận 130.0 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 228.7
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 9.5 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 18
Số lượt truy cập: Luot truy cap