Số điện thoại đường dây nóng miễn phí 18001771 tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện từ 07-15/11/2014
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 06/11/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29/10/2014)
thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 01- 09/11/2014)
thông báo ngừng cung cấp điện(ngày 28/10/2014)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 24.10 đến ngày 31.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 17.10 đến ngày 24.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 12.10 đến ngày 17.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 11.10 đến ngày 18.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 04.10 đến ngày 10.10)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 05.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 19.9 đến ngày 25.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 13.9 đến ngày 20.9)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 07.9)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 07.9 bổ sung)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.9 đến ngày 12.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.8 đến ngày 04.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 23.8 đến ngày 28.8)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 25.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 09.8 đến ngày 13.8)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 10.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 16.8 đến ngày 22.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 09.8 đến ngày 13.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 26.7 đến ngày 31.7)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.7)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.7 & ngày 01.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 02.8 đến ngày 08.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 19.7 đến ngày 25.7)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 12.7
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.6 đến ngày 13.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.7 đến ngày 08.7)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 12.7 đến ngày 18.7)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 30.5 đến ngày 06.6)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 25.6 đến ngày 02.7)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 15.6 đến ngày 18.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 21.6 đến ngày 26.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 17.5 đến ngày 21.5)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 22.5 đến ngày 30.5)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 22.5 đến ngày 30.5)
1 2


Hình ảnh hoạt động
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức đóng điện khánh thành
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   31/10/2014
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 126.0 Sản lượng ngày Angày 2147260.0
Pmin 71.0 AnhậnHT 1677360.0
CS.HT Pnhận 106.0 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 469.0
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 20.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 19
Số lượt truy cập: Luot truy cap