"BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH"
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/6 - 08/7/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 25/6 - 01/7/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 18/6 - 24/6/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 11/6 - 17/6/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/6 - 10/6/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/5 - 03/6/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20/5 - 27/5/2016)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 14/5/2016 (Bổ sung)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/5 - 20/5/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/05 - 13/05/2016)
Thông báo ngừng cấp điện bổ sung ngày 28/4/2016
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/04 - 06/05/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/04 - 29/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 16/04 - 22/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 09/04 - 15/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 31/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 02/04 - 08/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/03 - 01/04/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19/03 - 25/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12/03 - 18/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/03 - 11/03/2016
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/02/2016 - 04/03/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/01/2016 - 05/02/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/01 - 31/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 16/01 - 22/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 09/01 - 15/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 02/01 - 08/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/12-01/01/2016)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19/12-25/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12/12-18/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/12-11/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 30/11/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/11-04/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 21/11-27/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/11-20/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 15/11/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/11-13/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 31/10-06/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 24/10-30/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 17/10-23/10/2015)
1 2


Hình ảnh hoạt động
Ông Nguyễn Thanh – Giám đốc PC Quảng Ngãi (trên cùng bên phải) tiếp và làm việc với lãnh đạo Xindadong Textiles - Việt Nam
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   25/06/2016
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 141.6 Sản lượng ngày Angày 2700.2
Pmin 97.7 AnhậnHT 2535.9
CS.HT Pnhận 120.3 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 164.3
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 21.3 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 23
Số lượt truy cập: 0 1 3 7 9 3 4 0