Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN (2/9/1945-2/9/2015)!
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/9-18/09/2015
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/9-08/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 29/8-04/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19-28/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12-20/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01/08-18/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/07-12/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 25/07-31/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 18/07-24/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/07-19/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 05/07-11/07/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/07-12/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/06-03/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20/06-26/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 13/06-19/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện ngày 07/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/06-14/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 03/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/05-06/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/05-29/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 16/05/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/05-22/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/05-13/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/05/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 03/05-09/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 25/04-26/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 18/04-24/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 11/04-18/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 04/04/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/04-10/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/03-04/04/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20-27/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14-20/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07-15/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01-06/03/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12/02/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/02/2015)
1 2


Hình ảnh hoạt động
Phát bản tin truyền hình nội bộ EVNNEWS tại trụ sở PC Quảng Ngãi
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   04/09/2015
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 142.1 Sản lượng ngày Angày 2702.7
Pmin 90.6 AnhậnHT 2484.3
CS.HT Pnhận 134.5 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 218.4
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 7.6 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 16
Số lượt truy cập: 0 1 3 7 9 3 4 0