Số điện thoại đường dây nóng miễn phí 18001771 tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/12-11/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 30/11/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/11-04/12/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 21/11-27/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/11-20/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 15/11/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/11-13/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 31/10-06/11/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 24/10-30/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 17/10-23/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/10-16/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 03/10-09/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 26/9-02/10/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19/9-25/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/9-18/09/2015
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/9-08/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 29/8-04/09/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 19-28/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 12-20/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01/08-18/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/07-12/08/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 25/07-31/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 18/07-24/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/07-19/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 05/07-11/07/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/07-12/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 27/06-03/07/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 20/06-26/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 13/06-19/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện ngày 07/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/06-14/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 03/06/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 28/05-06/06/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 23/05-29/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 16/05/2015 - Bổ sung
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 14/05-22/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 10/05-13/05/2015)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/05/2015 - Bổ sung
1 2


Mở thầu cung cấp VTTB cho các công trình sửa chữa lớn và SXKD năm 2015
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   01/12/2015
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 144.9 Sản lượng ngày Angày 2301.8
Pmin 85.6 AnhậnHT 1582.1
CS.HT Pnhận 115.3 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 719.7
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 29.6 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Thống kê truy cập
Số người đang online : 103
Số lượt truy cập: 0 1 3 7 9 3 4 0