Số điện thoại đường dây nóng miễn phí 18001771 tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 18.4 đến ngày 25.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 10.4 đến ngày 18.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.3 đến ngày 04.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 03.4 đến ngày 11.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 22.3 đến ngày 28.3)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 08.3 đến ngày 09.3)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 09.3 bổ sung)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 12.3)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 15.3 đến ngày 21.3)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 01.3 đến ngày 07.3)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 22.02 đến ngày 28.02)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 12.02 đến ngày 21.02)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 25.01)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 15.01 đến ngày 22.01)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 18.01)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 10.01 đến ngày 14.01)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 03.01.2014)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 04.01 đến ngày 08.01)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 21.12 - 26.12))
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 22.12)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 28.12 đến ngày 03.01.2014)
Thông báo ngừng cấp điện (từ 14.12 đến ngày 15.12)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 15.12 (bổ sung lần 1)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 15.12 (bổ sung lần 2)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 30.11 đến ngày 04.12)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 07.12 đến ngày 10.12)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 23.11 đến ngày 27.11)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 17.11.2013)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 11.11.2013)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 09.11
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 09.11 đến ngày 14.11)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 16.11 đến ngày 21.11)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 19.10 đến ngày 24.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 12.10 đến ngày 16.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.10 đến ngày 11.10)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 07.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 27.9 đến ngày 02.10)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 19.9 đến ngày 28.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 06.9 đến ngày 09.9)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 12.9)
1 2


Hình ảnh hoạt động
Hoàn thành cấp điện cho Công ty TNHH MTV Hoàng Rin
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   18/04/2014
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 121.1 Sản lượng ngày Angày 2257.9
Pmin 73.4 AnhậnHT 2074.3
CS.HT Pnhận 103.1 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 183.6
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 18.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 43
Số lượt truy cập: Luot truy cap