"BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH"
 
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp
Văn hoá doanh nghiệp là một phần không thể tách rời và luôn đồng hành cùng với sự hình thành – phát triển của một doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp góp phần quan trọng trong việc xác lập tôn chỉ, mục tiêu của doanh nghiệp và nâng cao uy tín của doanh nghiệp thông qua những nguyên tắc cơ bản, những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức mang tính đặc thù riêng của một doanh nghiệp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) nói chung và Công ty Điện lực Quảng Ngãi (QNPC) nói riêng cũng không là ngoại lệ.
Tuy nhiên, từ chủ trương đến việc làm là cả một quá trình từ phổ biến – nhận thức đến thực hiện – bảo tồn và phát huy; Vì vậy, để văn hoá doanh nghiệp đi vào thực tiễn, từ ngày 04/5/2011 đến 03/6/2011, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức Cuộc thi viết về tìm hiểu văn hoá EVN, EVNCPC và QNPC trong toàn thể CNVC-LĐ của Công ty.

Với 10 câu hỏi mang tính bao trùm, bắt buộc người tham gia dự thi phải tìm hiểu về tài liệu văn hoá EVN, EVNCPC, QNPC đã ban hành, về tình hình thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại QNPC và đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong thời gian đến tại đơn vị. Bằng hình thức tự viết (không sử dụng máy vi tính, photocopy) và với hơn 94,4% CNVC-LĐ tham gia, Cuộc thi được đánh giá là thành công tốt đẹp.

Qua Cuộc thi, mỗi CNVC-LĐ được dịp tìm hiểu sâu hơn, cụ thể hơn về văn hoá doanh nghiệp áp dụng trong toàn Tập đoàn cũng như trong từng đơn vị một cách cụ thể và đã xác định được những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức của ngành Điện nói chung và của Công ty Điện lực Quảng Ngãi nói riêng trong môi trường chung của đất nước; Đồng thời, xác định cho mình một phương cách thực thi văn hoá có hiệu quả nhất tại đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi người.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2011, Ban tổ chức Cuộc thi đã khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi.
Về tập thể: Khen thưởng cho 06 tập thể: 2 giải Nhất thuộc về CĐBP Điện lực Ba Tơ và tổ Công đoàn phòng Điều độ; 2 giải Nhì thuộc về CĐBP Điện lực Lý Sơn và tổ Công đoàn phòng Kinh doanh; 2 giải Ba thuộc về CĐBP Điện lực Đức Phổ và CĐBP phòng TC&NS.

Về cá nhân: Khen thưởng cho 03 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba và 10 cá nhân đạt giải khuyến khích; Giải Nhất thuộc về ông Nguyễn Tấn Quang (CĐBP ĐL Đức Phổ), Giải Nhì và Giải Ba thuộc về ông Lê Việt Hùng và ông Lê Văn Thích (CĐBP phòng TC&NS).

Phát biểu tại buổi tổng kết Cuộc thi đồng chí Nguyễn Tư – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đã đánh giá cao việc Công đoàn Công ty tổ chức Cuộc thi, xem đây là một cuộc sinh hoạt rộng rãi trong toàn Công ty, để CNVC-LĐ tìm hiểu, quán triệt và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong đơn vị; Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao của Cuộc thi; Đồng chí yêu cầu Công đoàn Công ty, các cán bộ Công đoàn cấp dưới cơ sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến CNVC-LĐ trong đơn vị, để người lao động nhận thức được tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp, để đảm bảo những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức của doanh nghiệp phải được thực thi./.

Đào Văn Tiến

Hình ảnh hoạt động
Ông Nguyễn Thanh – Giám đốc PC Quảng Ngãi (trên cùng bên phải) tiếp và làm việc với lãnh đạo Xindadong Textiles - Việt Nam
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   23/06/2016
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 156.5 Sản lượng ngày Angày 3039.9
Pmin 100.6 AnhậnHT 2883.5
CS.HT Pnhận 147.9 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 19.5 Atđmua 156.4
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 0.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 13
Số lượt truy cập: 0 1 3 7 9 3 4 0