Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
TIN TỨC >> TIN HOẠT ĐỘNG

Giao diện tra cứu sản lượng điện qua website.
Nằm trong lộ trình xây dựng lưới điện thông minh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong năm 2012, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu công tơ từ xa cho 170 khách hàng sử dụng điện.
Đến nay hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa đã vận hành ổn định, các số liệu về sản lượng điện, công suất trên công tơ có thể đọc được thông qua mạng internet. Bắt đầu trong kỳ ghi điện tháng 4/2013, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ khai thác dữ liệu chỉ số công tơ truyền về Điện lực để làm cở sở phát hành hóa đơn tiền điện cho khách hàng hàng tháng.

Những khách hàng đã lắp đặt modem thu thập dữ liệu công tơ từ xa có thể truy cập vào địa chỉ website http://mdms.cpc.vn/cpc/main.aspx để tra cứu được lượng điện năng sử dụng, công suất theo từng thời điểm dữ liệu được truyền về, tên đăng nhập và mật khẩu do các Điện lực quản lý bán điện cho khách hàng cung cấp.

Trong thời gian đến, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu công tơ từ xa cho khách hàng. Chủ động theo dõi được số liệu sản lượng điện sử dụng và công suất tại từng thời điểm, khách hàng sẽ sử dụng điện hiệu quả hơn.

Danh sách khách hàng

Huỳnh Văn Sơn
tv-1anh-thanh-thanh-chuabc-chuapdg

Hình ảnh hoạt động
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   27/07/2015
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 138.2 Sản lượng ngày Angày 2642.6
Pmin 91.6 AnhậnHT 2563.4
CS.HT Pnhận 133.7 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 79.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 4.5 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 554
Số lượt truy cập: Luot truy cap