"Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
 
TIN TỨC >> TIN HOẠT ĐỘNG

Giao diện tra cứu sản lượng điện qua website.
Nằm trong lộ trình xây dựng lưới điện thông minh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong năm 2012, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu công tơ từ xa cho 170 khách hàng sử dụng điện.
Đến nay hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa đã vận hành ổn định, các số liệu về sản lượng điện, công suất trên công tơ có thể đọc được thông qua mạng internet. Bắt đầu trong kỳ ghi điện tháng 4/2013, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ khai thác dữ liệu chỉ số công tơ truyền về Điện lực để làm cở sở phát hành hóa đơn tiền điện cho khách hàng hàng tháng.

Những khách hàng đã lắp đặt modem thu thập dữ liệu công tơ từ xa có thể truy cập vào địa chỉ website http://mdms.cpc.vn/cpc/main.aspx để tra cứu được lượng điện năng sử dụng, công suất theo từng thời điểm dữ liệu được truyền về, tên đăng nhập và mật khẩu do các Điện lực quản lý bán điện cho khách hàng cung cấp.

Trong thời gian đến, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu công tơ từ xa cho khách hàng. Chủ động theo dõi được số liệu sản lượng điện sử dụng và công suất tại từng thời điểm, khách hàng sẽ sử dụng điện hiệu quả hơn.

Danh sách khách hàng

Huỳnh Văn Sơn
tv-1anh-thanh-thanh-chuabc-chuapdg

Hình ảnh hoạt động
PC Quảng Ngãi: Bồi huấn kỹ năng
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   23/11/2014
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 120.1 Sản lượng ngày Angày 1956.5
Pmin 63.3 AnhậnHT 1486.8
CS.HT Pnhận 100.1 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 469.7
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 20.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 5
Số lượt truy cập: Luot truy cap